Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Θέρμου ενάντια στη σχεδιαζόμενη κατάργηση του υποθηκοφυλακείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, στην έκτακτη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2016, συζήτησε τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Υποθηκο-φυλακείου Θέρμου και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
Ο Δήμος Θέρμου είναι ένας ορεινός Δήμος και εκτείνεται μέχρι τα όρια του Νομού Ευρυτανίας, με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και χωματόδρομο, για την επικοινωνία με το κέντρο του Δήμου και τα αστικά κέντρα του νομού. Συνεπώς, οι κάτοικοι, που πρέπει να φτάσουν σε μεγάλο αστικό κέντρο, όπως το Αγρίνιο, χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικές αποφάσεις. Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατάργηση των άμισθων Υποθηκοφυλακείων συμπαρασύρει σε κατάργηση και μεταφορά στο Αγρίνιο, του Υποθηκοφυλακείου Θέρμου, που λειτουργεί στην έδρα του Δήμου.
Η προωθούμενη νέα αυτή συγκεντρωτική χωροταξία, θα αποβεί εντονότατα επιζήμια για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του Δήμου μας, καθόσον θα έχει τα εξής δυσμενέστατα γι’ αυτούς αποτελέσματα:
1. Θα αποστερήσει τους κατοίκους όλων των περιοχών από κάθε πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους, σχετικά με την ιδιοκτησία τους.
2. Θα σωρεύσει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους, εκατομμύρια βιβλία και συμβόλαια, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατό-τητα ελέγχου και ενημέρωσης των στοιχείων τους.
3. Θα καταστήσει, άκρως δυσχερείς, έως και ανέφικτες, τις αγοραπωλησίες και τις εγγραφές βαρών. Ακόμα και οι γονικές παροχές και οι αποδοχές κλη-ρονομίας, θα συντάσσονται αναγκαστικά, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στους τίτλους ιδιοκτησίας και θα καταχωρούνται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Θα καταστήσει αδύνατη την υποβολή πλήρων και ορθών δηλώσεων ιδιο-κτησίας στο κτηματολόγιο, όπως και ενστάσεων και αιτήσεων διορθώσεως προδήλου σφάλματος, αλλά, κυρίως, θα καταστήσει αδύνατη τη διόρθωση των τεράστιας έκτασης σφαλμάτων των κτηματογραφήσεων, ήδη περαιωμένων η μελλοντικών.
5. Θα καταστήσει αδύνατη την έκδοση ασφαλών πιστοποιητικών για τα ε-μπράγματα δικαιώματα των πολιτών και τη διενέργεια στοιχειωδώς ασφαλών ελέγχων των τίτλων ιδιοκτησίας από τους δικηγόρους.
6. Θα πλήξει τη μικρή ιδιοκτησία, αφού οι μικροί ιδιοκτήτες, κάτοικοι των απο-μακρυσμένων ορεινών κοινοτήτων του Δήμου μας, δεν θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των Υποθηκοφυλακείων
7. Γενικότερα, θα εκμηδενίσει την επιβεβλημένη ασφάλεια των συναλλαγών και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλο το σύστημα του ελέγχου και της καταγραφής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Τέλος, η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου θα στερήσει από το Δήμο μας, μια ακόμη υπηρεσία, εξαιτίας της οποίας υπάρχει ζωή σε αυτόν τον ορεινό Δήμο. Άλλωστε, οι ορεινοί Δήμοι έχουν πληγεί, κυρίως, από τις μνημονιακές επιλογές κατάργησης υπηρεσιών και ήδη ο Δήμος μας απώλεσε το Ειρη-νοδικείο, τη ΔΟΥ, το Κτηνιατρείο, τον ΟΤΕ , τη ΔΕΗ, που έχει ως συνέπεια τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την οικονομική αποδυνάμωση της πόλης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει τη δυνατότητα στους ορεινούς Δήμους, όπως προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», να παραμείνουν τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία ,εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η εξυπηρέτηση των δημοτών είναι δυσχερής έως αδύνατη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ