«Βουτιά στο κενό» για τις επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας

Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία του Επιμελητηρίου

«Βουτιά στο κενό» για τις επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 στον Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καταγράφηκαν 359 διαγραφές και 239 εγγραφές επιχειρήσεων!  

Παναγιώτης Τσιχριτζής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Παναγιώτης Τσιχριτζής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας εν μέσω του κυκεώνα της οικονομικής κρίσης. Η «Σ» παρουσιάζει σήμερα τα αναλυτικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2016 και του αντίστοιχου χρονικά διαστήματος του 2015, μέσω των οποίων διαφαίνεται η μεγάλη αύξηση στις διαγραφές (λουκέτα), στο κλείσιμο των επιχειρήσεων και κυρίως των ατομικών, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τα στοιχεία είναι τραγικά, ενώ αξίζει να συνυπολογιστεί και ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους μετά το κλείσιμο της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής επισήμανε μιλώντας στη «Σ» ότι «η κατηφόρα στην αγορά συνεχίζεται. Φοβούμαστε ότι στο Β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα υπάρξουν περισσότερες διαγραφές επιχειρήσεων. Θα κλείσουν δηλαδή θα κλείσουν επιπλέον επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι, διότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πάνω απ’ όλα στην υπερφορολόγηση».

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και αποτυπώνεται σε αριθμούς, αφού στο σύνολο των επιχειρήσεων υπήρξαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2016, 359 διαγραφές και 239 εγγραφές επιχειρήσεων σε όλο το νομό!

 

Κων/νος Χονδρός

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 2016
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΕ 1 1 4 1 5 2
ΕΠΕ 1 2 2 3 1 3 6
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 2 0 2
ΕΕ 1 7 3 3 3 2 7 12
ΟΕ 2 13 10 10 9 7 21 30
Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) 9 39 62 108 111 157 182 304
Κοινωνία 0 0
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 0 0
Συνεταιρισμός 0 0
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 0 0
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) 0 0
Κοινοπραξία 1 1 0
Ένωση Προσώπων 0 0
Αστική Εταιρεία 784Α.Κ. 0 0
Λοιπών υπόχρεων 0 0
ΙΚΕ (Private Company) 4 1 8 2 8 20 3
  0 0
ΣΥΝΟΛΟ 19 63 85 128 135 168 239 359
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) ΕΓΓΡΑΦΕΣ :             ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:            
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ
(αριθμητικά) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πηγή: Τμήμα  Διοικητικό – Οικονομικό

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ 2015
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΕ 1 3 1 1 1 2 5
ΕΠΕ 2 2 4 3 1 2 7 7
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 1 1 1 1 2
ΕΕ 3 6 4 5 2 4 9 15
ΟΕ 6 14 6 23 7 27 19 64
Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) 9 52 55 143 102 293 166 488
Κοινωνία 1 4 2 1 6 6 8
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 0 0
Συνεταιρισμός 0 0
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 0 0
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) 0 0
Κοινοπραξία 0 0
Ένωση Προσώπων 0 0
Αστική Εταιρεία 784Α.Κ. 0 0
Λοιπών υποχρέων 2 0 2
ΙΚΕ (Private Company) 8 1 4 4 2 16 3
0 0
ΣΥΝΟΛΟ 30 78 79 178 117 338 226 594
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) ΕΓΓΡΑΦΕΣ :             ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ
(αριθμητικά) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πηγή:Τμήμα  Διοικητικό – Οικονομικό