Αντιμισθία σε όλους τους Αντιδημάρχους και αποζημίωση στους δημοτικούς συμβούλους

Την προ τριών ημερών αποκάλυψη της aftodioikisi.gr για τις αλλαγές στους μισθούς των αντιδημάρχων επιβεβαιώνει με σημερινή ανακοινωσή της η ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το επαναδιατυπωμένο άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους και αποζημίωση στους Δημοτικούς Συμβούλους. Μάλιστα, η ΚΕΔΕ τονίζει ότι η αλλαγή αυτή έγινε κατόπιν δικών της παρεμβάσεων
Το νέο άρθρο είναι, πλέον, το εξής:
Άρθρο 59
Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
  1. 1.Η παράγραφος 1 εδ. α του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι το σύνολο των αντιδημάρχων και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο»
  1. 2.Τα εδάφια β, γ, δ και ε της παραγράφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.
Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 9, ως εξής: «9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ».
Πάντως, την ίδια ώρα οι τρεις πλειοψηφικές παρατάξεις της Π.Ε.Δ.Α. (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ) που είτε πρόσκεινται είτε έχουν προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική στο υπουργείο Εσωτερικών και ζητούν την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης του πολυνομοσχεδίου.