Συνάντηση εργασίας για την «επιχειρηματική ανακάλυψη»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στην συνάντηση εργασίας για την «Επιχειρηματική Ανακάλυψη» στον τομέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Στόχος της συνάντηση εργασίας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών των καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τελική εξειδίκευση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας – τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο συγκεκριμένο τομέα, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε τη συμμετοχή σας στην ημερίδα καταχωρώντας τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα στο σύνδεσμο: http://bit.ly/267hBaiΓια όποια άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την διοργανώτρια Υπηρεσία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο email: dytikiellada@mou.gr, στο τηλ. 2613611417 (κο Άρη Μαμασιούλα) ή 2613611405 (κο Νίκο Θωμόπουλο). Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.