Οι καταγγελίες στον «Συμπαραστάτη του Δημότη» Αγρινίου το πρώτο εξάμηνο του 2016

sdsdgsdgΟι διαμεσολαβήσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη κατόπιν καταγγελιών των δημοτών κατά το διαρρεύσαν διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2016 υπεβλήθησαν προς όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του Δήμου και πλην ελαχίστων περιπτώσεων δύο ή τριών που είναι σε εξέλιξη είχαν θετική έκβαση. Οι συνδημότες που αιτήθηκαν την διαμεσολάβηση ενημερώθηκαν για τις ενέργειες του Συμπαραστάτη, είτε γραπτώς είτε με αυτοπρόσωπη ενημέρωση τους κατόπιν κλήσεως από τον ίδιο.

   Οι διαμεσολαβήσεις που υπεβλήθησαν έχουν ως εξής:

 • Προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (13)
 • Προς Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (1)
 • Προς Δ/ση Δημοτικής Αστυνομίας (6)
 • Προς Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (2)
 • Προς Τοπικές Κοινότητες (2)
 • Προς Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (4)
 • Προς ΔΕΥΑ Αγρινίου (2)
 • Προς Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (1)
 • Προς Πολεοδομία Δήμου Αγρινίου (1)
 • Προς Δ/νση Καθαριότητος (8)
 • Προς Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αιτωλ/νιας (1)
 • Διαβιβαστικά προς Συνήγορο του Πολίτη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (1)
 • Διαβιβαστικά προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου (2)
 • Διαβιβαστικό προς πολίτες (3)

Όλες οι διαμεσολαβήσεις είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη απ’ όπου ο κάθε δημότης μπορεί να λάβει σχετική γνώση.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ