Επιτυχίες στις Πανελλαδικές από τους μαθητές του ΓΕΛ Παραβόλας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Παραβόλας με τις επιδόσεις τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απέδειξαν πως το περιφερειακό σχολείο στο οποίο φοιτούσαν δε στάθηκε τροχοπέδη στην πνευματική τους ανέλιξη. Σεβάστηκαν την παρεχόμενη γνώση και ενστερνίστηκαν τις νουθεσίες των παιδαγωγών τους για συστηματική μελέτη.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόοδό τους. Δεκαεπτά (17) από τους τριάντα πέντε (35) μαθητές μας έγραψαν πάνω από δεκαεπτά (17) στο σύνολο των μαθημάτων! Αξιοσημείωτη είναι η επίδοσή τους σε μαθήματα, όπως είναι

 • η ιστορία Γενικής Παιδείας που η επιτυχία άγγιξε το 100%!
 • Ακολουθούν η Νεοελληνική Γλώσσα με ποσοστό 88,6% πάνω από τη βάση,
 • η Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με ποσοστό 83,3% πάνω από τη βάση,
 • η βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με ποσοστό 83% πάνω από τη βάση
 • και τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με ποσοστό 50% πάνω από τη βάση.

Παρουσιάζουμε μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Παραβόλας που σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες:

 • Σουλιώτη Βασιλική του Σωτηρίου 268, Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Σουλιώτη Σοφία του Δημητρίου 345, Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Κωστοπούλου Αθανασία του Παναγιώτη 458, Θετικές Σπουδές
 • Πετσάβα Αγγελική Νικολάου 362, Θετικές Σπουδές
 • Ευθυμίου Κωνσταντίνα-Μαρία του Νικολάου 197, Θετικές Σπουδές
 • Καμζέλας Γεώργιος του Νικολάου 385, Θετικές Σπουδές
 • Δεληγιάννη Μαρία Κωνσταντίνου  764, Θετικές Σπουδές
 • Δεληγιάννη Αικατερίνη του Βασιλείου 752, Θετικές Σπουδές
 • Πέτρου Μαρία του Παναγιώτη 680, Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Καλαμπαλίκη Καλλιόπη του Βασιλείου, 251, Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Δεληγιάννη Μαρία Θεοδώρου, 208, Ανθρωπιστικές Σπουδές

Το απότοκο της συμπεριφοράς ήθους ήταν η δική τους καταξίωση και η υπερηφάνεια των Γονέων και Κηδεμόνων και των καθηγητών τους. Αναντίρρητα, αποτελούν αξιομίμητα πρότυπα για τις επερχόμενες γενιές μαθητών και χαίρουν των ολόθερμων συγχαρητηρίων μας.