Στην Πάτρα η Θεοδώρα Τζάκρη με ανακοινώσεις για τη βιομηχανική πολιτική

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Βιομηχανία που διοργανώνει στην Πάτρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο ΣΕΒ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το υπουργειο  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κεντρικό πρόσωπο την  Υφυπουργό, αρμόδια για θέματα βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Η εκδήλώση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 23 Ιουνίου και ώρα 17.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Αστήρ, όπου θα παρουσιαστούν:

> H πρωτοβουλία του Φόρουμ για τη Βιομηχανία, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού,

> Τα αποτελέσματα των εργασιών του στις οποίες συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και

> Η Πρόταση δράσεων για την ενίσχυση της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την επανεκκίνηση της Οικονομίας που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής). Θα ακολουθήσει συζήτηση».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσεις

Α’ ΜΕΡΟΣ Συντονιστής : Γιώργος Αγγελόπουλος -Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

17:30 – 18:15 Χαιρετισμοί
> Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας

> Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος καθ. Κλεομένης Μπάρλος

> Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας
κα. Θεοδώρα Τζάκρη.

> κ. Παναγιώτης Πέτρου- Συντονιστής του Φόρουμ Βιομηχανίας

« Παρουσίαση του Φόρουμ για τη Βιομηχανία- Λειτουργία και αποτελέσματα»

Β’ ΜΕΡΟΣ Συντονιστής: κ. Παναγιώτης Πέτρου
18:15 – 18:50 Β 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
> Δρ. Μαρία Μανδαράκα-Πρ. Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας «Δυναμικοί Κλάδοι» και «Εξοικονόμιση Ενέργειας»

> κ. Ζαχαρίας Μαυρούκας-Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας «Βιομηχανία & Καινοτομία», «Στήριξη ΜμΕ» και «Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

> κ.Ανδρέας Μουρτσιάδης–Γενικός Διευθυντής Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και
Ελέγχων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
Συμπεράσματα Ομάδας Εργασίας «Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

18:50-19:10 Β 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ
> Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ευστράτιος Ζαφείρης
«Κατευθύνσεις υλοποίησης συμπερασμάτων Φόρουμ – Η βιομηχανική πολιτική την περίοδο 2016-2020 και οι δράσεις εφαρμογής»

Γ’ ΜΕΡΟΣ Συντονιστής : κ. Γιώργος Αγγελόπουλος – Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος
19:10-20:15 Γ 1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

20:15-20:30 Γ 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΚΛΕΙΣΙΜΟ κ. Παναγιώτης Πέτρου Συντονιστής Φόρουμ Βιομηχανίας
Πέρας Εκδήλωσης.