«Καπέλο» στην εισφορά αλληλεγγύης για χιλιάδες συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Η ΓΓΔΕ δεν λαμβάνει υπόψη την έκπτωση κατά 30% επί των τεκμηρίων διαβίωσης, βασιζόμενη σε μία υπουργική απόφαση και μία εγκύκλιο που όρισαν αυθαίρετα και αντίθετα προς τον ν. 3986/2011 τον μη συνυπολογισμό της συγκεκριμένης έκπτωσης.-Αναλυτικά παραδείγματα για το πώς υπερχρεώνονται άδικα επί 6 χρόνια πολλοί συνταξιούχοι. Με «καπέλο» υπολογίζουν το υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εδώ και 6 χρόνια την ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των τεκμαρτών εισοδημάτων χιλιάδων συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Η επιβολή της εισφοράς γίνεται με βάση υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, οι οποίες έχουν ερμηνεύσει αυθαίρετα την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς προβλέπουν τον μη συνυπολογισμό της μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, η οποία ισχύει για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών! Το αποτέλεσμα είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης να υπολογίζεται επί σημαντικά υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος από αυτό που θα έπρεπε κανονικά να λαμβάνεται υπόψη και χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών να έχουν χρεωθεί άδικα επί 6 χρόνια με ποσά εισφοράς αλληλεγγύης εκατοντάδων έως και χιλιάδων ευρώ! Το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 προβλέπει την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ως βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογούμενου και του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης»).

Βάσει του ισχύοντος από την 1η-1-2014 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. ή ν. 4172/2013), αλλά και του προϊσχύσαντος μέχρι 31-12-2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), σε κάθε περίπτωση συνταξιούχου ηλικίας άνω των 65 ετών τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος μειώνονται κατά 30%. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση συνταξιούχου ηλικίας άνω των 65 ετών τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα έπρεπε να μειώνονταν κατά 30%. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει από το 2011 μέχρι και σήμερα που εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Κι αυτό διότι, με μία εφαρμοστική απόφαση που εκδόθηκε στις 2-8-2011 και με μια εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 9-4-2014 ορίστηκε ότι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% η οποία προβλέπεται από τους νόμους 2238/1994 και 4172/2013, αντίστοιχα, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων!

Όμως το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν προβλέπει τον μη συνυπολογισμό της μείωσης των τεκμηρίων κατά 30%. Ως εκ τούτου τα όσα έγιναν δεκτά με την απόφαση του Παντ. Οικονόμου και την εγκύκλιο του Χ. Θεοχάρη έρχονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει ο νόμος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Βασιζόμενες στην απόφαση της 2ας-8-2011 και στην εγκύκλιο της 9ης-4-2014, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όταν προέβαιναν στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλλαν τα έτη 2011-2015 οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δεν μείωναν κατά 30% το συνολικό ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο προέκυπτε βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης καί κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης! Το ίδιο πράττουν και φέτος, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες.

Επειδή, λοιπόν, επί 6 χρόνια, το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς να έχει μειωθεί κατά 30%, χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού είτε έχουν πληρώσει άδικα, επί τόσα χρόνια, ειδική εισφορά αλληλεγγύης είτε έχουν πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης περισσότερη από αυτήν που θα έπρεπε να καταβάλουν κανονικά. Ειδικότερα:

α) Όσοι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών είχαν δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού και το τεκμαρτό τους εισόδημα χωρίς τη μείωση του 30% ήταν υψηλότερο των 12.000 ευρώ αλλά με τη μείωση κατά 30% έπεφτε κάτω των 12.000 ευρώ πλήρωσαν άδικα εισφορά αλληλεγγύης, καθώς κανονικά θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από αυτήν!

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος άνω των 65 ετών που δήλωσε συνολικό εισόδημα 10.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημά του, βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ κ.λπ.), ήταν 15.000 ευρώ δεν θα έπρεπε κανονικά να πληρώσει ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς το ποσό των 15.000 ευρώ θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη μειωμένο κατά 30% και να είχε περιοριστεί στα 10.500 ευρώ (15.000 ευρώ – 30% = 10.500 ευρώ). Θα έπρεπε δηλαδή να είχε μειωθεί κάτω από τις 12.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Με τον μη συνυπολογισμό της έκπτωσης του 30% στα τεκμήρια διαβίωσης κατά την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το τεκμαρτό εισόδημα που ελήφθη υπόψη παρέμεινε στις 15.000 ευρώ, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.

Έτσι, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος φορολογήθηκε, τελικά, επί του ποσού των 15.000 ευρώ με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% τα έτη 2011-2015 και 0,7% το 2016. Πλήρωσε δηλαδή άδικα 150 ευρώ σε κάθε ένα από τα έτη της περιόδου 2011-2015, ενώ φέτος καλείται να πληρώσει και άλλα 105 ευρώ! Συνολικά, την περίοδο 2011-2016 χρεώθηκε άδικα με εισφορά αλληλεγγύης 855 ευρώ!

β) Όσοι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών είχαν δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού και το τεκμαρτό τους εισόδημα ακόμη και μετά τη μείωσή του κατά 30% παρέμενε υψηλότερο των 12.000 ευρώ πλήρωσαν άδικα εισφορά αλληλεγγύης περισσότερη από αυτήν που θα έπρεπε να καταβάλουν. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος άνω των 65 ετών που δήλωσε συνολικό εισόδημα 13.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημά του, βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ κ.λπ.), ήταν 22.000 ευρώ θα έπρεπε κανονικά να πληρώσει ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί τεκμαρτού εισοδήματος μειωμένου κατά 30%, δηλαδή επί ποσού 15.400 ευρώ κι όχι 22.000 ευρώ.

Η εισφορά υπολογίστηκε τελικά επί του ποσού των 22.000 ευρώ με συντελεστή 2% τα έτη 2011-2015 και με συντελεστή 1,4% φέτος, οπότε ο συνταξιούχος πλήρωσε εισφορά αλληλεγγύης 440 ευρώ (2% Χ 22.000 ευρώ = 440 ευρώ) σε κάθε ένα από τα έτη της περιόδου 2011-2015 και χρεώνεται φέτος με άλλα 308 ευρώ (1,4% Χ 22.000 ευρώ = 308 ευρώ).

Αν η εισφορά υπολογιζόταν επί μειωμένου κατά 30% τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή επί ποσού 15.400 ευρώ, ο συνταξιούχος θα χρεωνόταν με εισφορά αλληλεγγύης υπολογισμένη με συντελεστή 1% τα έτη 2011-2015 και 0,7% το 2016, οπότε θα καλείτο να πληρώσει μόνο 154 ευρώ ετησίως την περίοδο 2011-2015 και μόνο 107,80 ευρώ φέτος. Με τον μη συνυπολογισμό της έκπτωσης του 30% επί του τεκμαρτού εισοδήματος, ο συνταξιούχος αυτός εκλήθη να πληρώσει άδικα επιπλέον ποσό εισφοράς 286 ευρώ ετησίως (440 ευρώ – 154 ευρώ = 286 ευρώ) την περίοδο 2011-2015 και 200,20 ευρώ φέτος (308 ευρώ – 107,80 ευρώ = 200,20 ευρώ)! Συνολικά, δηλαδή, κατά την εξαετή περίοδο 2011-2016 ο εν λόγω συνταξιούχος χρεώθηκε άδικα με επιπλέον ποσά εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 1.630,20 ευρώ.