Η Δια Βίου Μάθηση βοηθά και προσφέρει δεξιότητες στους πολίτες

Στις 10/6 ο Αιτωλοακαρνάνας Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό στο Ανοιχτό Συνέδριο της Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την διασύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στον πυρήνα των βασικών αξιών και ηθικών αρχών που τις διέπουν. Υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο δίκαιη κοινωνική διανομή ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, με την κατάργηση των εμποδίων μάθησης που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και υπενθύμισε ότι η Διά Βίου Μάθηση βοηθά και προσφέρει τις δεξιότητες στους πολίτες να δραστηριοποιηθούν σε ένα χώρο που για τον μεν δημόσιο τομέα τα μεγέθη είναι ιδιαίτερα μικρά, για τη δε ιδιωτική επιχειρηματικότητα τα περιθώρια κέρδους υπερβολικά περιορισμένα.