Κ. Καραγκούνης: «Κόκκινος συναγερμός στο Νοσοκομείο του Αγρινίου»

Σε κατάσταση απόλυτου χάους βρίσκεται εδώ και μήνες το Νοσοκομείο του Αγρινίου, το μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Αιτωλοακαρνανίας, με δραματικές συνέπειες για την υγεία των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής.

Μεταξύ των σοβαρότατων προβλημάτων:

–    Ο Μαγνητικός Τομογράφος του Νοσοκομείου, που έτσι κι αλλιώς, λειτουργεί μόνο τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα, είναι τις τελευταίες ημέρες ανενεργός λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα για τον τρέχοντα μήνα να μην έχει πραγματοποιηθεί καμιά απολύτως μαγνητική τομογραφία.

–      Όσον αφορά την λειτουργία των ΤΕΠ ( Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια για αυτονόμηση του τμήματος και εφαρμογή του συστήματος TRIAGE, σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση και τη διαλογή των ασθενών στο ΤΕΠ, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του τμήματος και την ανεπαρκή διαχείριση των περιστατικών.

  • Επίσης στα ΤΕΠ λειτουργεί τελείως οριακά η Νοσηλευτική Υπηρεσία.
  • Η Βραχεία Νοσηλεία παραμένει κλειστή, με παράνομη κατάληψη των χώρων αυτής από το Φαρμακευτικό Τμήμα για δήθεν χρήση εργαστηρίου φαρμακοκινητικής, με αποτέλεσμα πολλά Διαφυγόντα Έσοδα για το Νοσοκομείο.
  • Ο χώρος Φυσικής Ιατρικής παραμένει επίσης κλειστός με παροπλισμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
  • Ο χώρος Ψυχιατρικής Κλινικής παραμένει κλειστός και έχει μετατραπεί σε κοιτώνες ιατρών και εργαστηρίων των Τμημάτων.
  • Η λειτουργία μονάδας Τεχνητού Νεφρού είναι επισφαλής με τη συρρίκνωση των βαρδιών αιμοκάθαρσης.
  • Η μηχανογράφηση όλων των Τμημάτων και οι ηλεκτρονικές παραπομπές παρακλινικών εξετάσεων δεν εφαρμόζεται.
  • Από κοινοποίηση πορίσματος ελέγχου της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου δεν έχουν γίνει ενέργειες για Πειθαρχικά Παραπτώματα για τη λειτουργία των Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Στα παραπάνω προστίθεται η έλλειψη προσωπικού, αναγκαίων αναλωσίμων καθώς και οι απλήρωτες εφημερίες του ιατρικού προσωπικού.

Την ίδια εικόνα, δυστυχώς, παρουσιάζει και το Νοσοκομείο του Μεσολογγίου καθώς και τα περισσότερα από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής.

Αποτέλεσμα των ως άνω είναι ότι, οι παροχές Υγείας στο νομό είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, απολύτως δε ανεπαρκείς για να αντιμετωπιστεί το όποιο περιστατικό παρουσιάσει την παραμικρή σοβαρότητα.

Κατόπιν τούτου ο Υπουργός ερωτάται: 

– Ποιός ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ως άνω κατάστασης που έχει βρεθεί πια εκτός ελέγχου;

– Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για ενίσχυση των Δομών Υγείας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας;

 

 

 

Αθήνα, 9-6-16

Ο Ερωτών Βουλευτής

Καραγκούνης Κωνσταντίνος