Δεν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Με αλλεπάλληλες επιστολές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών προς την οικεία διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έθεσε το ζήτημα της φοίτησης νηπίων και προνηπίων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Με δεδομένη τη διάσταση απόψεων επί του θέματος από τα συναρμόδια όργανα του Υπουργείου , υπεβλήθη νομίμως το ως άνω ερώτημα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση που εξέδωσε ομόφωνα, το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας

Δεν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Σε περίπτωση που ο νομοθέτης θελήσει να επιτρέψει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα νήπια από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα πρέπει να το ρυθμίσει ειδικά.