Πρόσληψη 5 ατόμων από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου του Νοµού Αιτωλ/νίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ