Εξαίρεση αγροτών με οικιακά φωτοβολταϊκά από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

Εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ οι αγρότες που διέθεταν εκτός από επαγγελματικά και οικιακά φωτοβολταϊκά, καθώς ο ΟΑΕΕ τους ζητούσε να ασφαλιστούν στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με έγγραφα, που έδωσε στην δημοσιότητα το Energypress, πλέον εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι επαγγελματίες αγρότες που εγκαθιστούν οικιακό φωτοβολταϊκό, ισχύος ως 10 KW, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες σπιτιών (ΦΕΚ 1079 Β/04-06-2009).

Η σχετική απόφαση του ΟΑΕΕ αναφέρει τα εξής: «το οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος έως 10 KW, που εγκαθίσταται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες σπιτιών, δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις διατάξεις της εγκυκλίου αρ. 80/2010 ΟΑΕΕ, εφόσον προκύπτει ότι δεν πρόκειται για εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος αλλά η εγκατάστασή του γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των οικιακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος (προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος, Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών).