Μέτωπο υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών

Το Δ.Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε έκτακτη συνεδρίαση του, την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στο Αγρίνιο αποφάσισε τα εξής:

1. Kαταγγέλλει την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για «προσωρινή» ένταξη των εξετάσεων εντός ωραρίου εργασίας (και κάθε παρόμοια για το θέμα αυτό που τυχόν εκδοθεί στο μέλλον,) γιατί δια αυτής υλοποιείται στην πράξη η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα που δημιουργούνται ή θα δημιουργηθούν σε πολίτες και υπαλλήλους.
2. Στηρίζει, με όλους τους δυνατούς τρόπους, τον αγώνα των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και τη μη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που τους παρέχει η σχετική νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις ΑΔΕΔΥ και Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.
3. Καλεί σε συντονισμό τους αντίστοιχους συλλόγους Αχαΐας και Ηλείας για την από κοινού αντιμετώπιση των αντεργατικών αυτών μεθοδεύσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για να λάβει τις ανωτέρω αποφάσεις ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας έλαβε υπόψιν του τα εξής:
• τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί, στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η απαράδεκτη απόφαση να εκτελείται εντός ωραρίου εργασίας και χωρίς αποζημίωση το ειδικό και εξειδικευμένο έργο που επιτελούν οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών όπως κι άλλες ειδικές επιτροπές και υπάλληλοι του δημοσίου,
• τα υπομνήματα και τις εισηγήσεις τμηματαρχών και τα παράπονα μη εξυπηρετούμενων πολιτών,
• την ομόφωνη απόφαση όλων των συμμετεχόντων, εξεταστών και του βοηθητικού προσωπικού από Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο, στη συνέλευση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, να μη συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο και σε καμιά εργασία που σχετίζεται με τις εξετάσεις, με δεδομένο ότι καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει για την επίλυση του προβλήματος και εξαντλήθηκε κάθε όριο ανοχής και υπομονής τους,
• τις σχετικές απόψεις και εισηγήσεις που κατέθεσαν συνάδελφοι που εκτελούν παρόμοιο ειδικό έργο, όπως αυτοί που συμμετέχουν στη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή για χορήγηση αδειών ικανότητας οδήγησης και όσοι συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις – ελέγχους βιοτεχνιών και βιομηχανιών,
• το γεγονός ότι οι αποφάσεις των περιφερειαρχών, που ενέταξαν εντός ωραρίου εργασίας τις εξετάσεις, λειτουργούν ξεκάθαρα σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός,