«Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και τον χρόνο»

Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων διοργάνωσε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, με θέμα: «Η χώρα των Θεστιέων στον ιστορικό χώρο και τον χρόνο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ξενώνα «Θέστιος» του Βλοχού στις 14 και 15 Μαΐου 2016.

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Θέρμου, Επιστημονικός Συνδιοργανωτής το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο και στελεχώθηκε από έγκριτους ανθρώπους του πνεύματος και της επιστήμης.

Η συνεδριακή ύλη απαρτίστηκε από σαράντα έξι επιστημονικές ανακοινώσεις τις οποίες παρουσίασαν πενήντα τέσσερις εισηγήσεις (πανεπιστημιακοί καθηγητές, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ερευνητές) από όλη την Ελλάδα, ενώ το παρακολούθησε πλήθος συνέδρων. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου κάλυψαν επαρκώς ένα πολυδιάστατο και ευρύ πεδίο αναφορικά με τους Θεστιείς, τη χώρα τους και την ευρύτερη περιοχή τους. Συγκεκριμένα, μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνα του παρελθόντος συγκεντρώθηκε και καταγράφηκε πλούσιο υλικό το οποίο τεκμηριώνει πληρέστερα τον ιστορικό ρόλο και την πολιτιστική κληρονομιά των Θεστιέων.

Παράλληλα, μελετήθηκαν θέματα της σύγχρονης εποχής και αναδείχθηκαν οι αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου.

Το συνέδριο πλαισιώθηκε και από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις ιστορικής φωτογραφίας, τοπικών προϊόντων, παραδοσιακού υλικού, βιβλιογραφίας για τον Πατροκοσμά, το μονόξυλο της Τριχωνίδας, ενώ αποδόθηκαν τιμές σε απελθόντες Θεστιείς δημιουργούς (Καπράλος Χρήστος, Καπώνης Νίκος, Κίσσας Σωτήριος, Κυλάφης Σωκράτης, Λιανός Ιωάννης, Μποκόρος Θωμάς, Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Παλιούρας Αθανάσιος, Τσαρούχης Κ. Αθανάσιος).

Η οργάνωση του Συνεδρίου υπήρξε άψογη και η φιλοξενία υποδειγματική με την ενεργή συμμετοχή μάλιστα της ΕΠΑΣ Μεσολογγίου – Τμήμα Μαγειρικής.

Συνεπώς, το συνέδριο με τη στοχευμένη στους Θεστιείς, στην πόλη και την περιοχή τους θεματική, απέδειξε ότι η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Θεστιέων αποτελεί ένα από τα ακμαιότερα τμήματα του ελλαδικού χώρου με πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Βασίλειος Φουντούλης

Εκπαιδευτικός, πρώην δήμαρχος Θεστιέων

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Μεταξούλα Μανικάρου

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Βασίλειος Μανδέλος

Εκπαιδευτικός