Η ΑΜΦΙΓΑΛ ζητά υπεύθυνο συντήρησης

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε, όπως αναφέρει το e-ea.gr αναζητεί υπεύθυνο συντήρησης για απασχόληση στη Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

Αρμοδιότητες: Έλεγχος λειτουργίας και τακτική συντήρηση εξοπλισμού εργοστασίου Απαραίτητα προσόντα:

•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

•5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

•Άδεια συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ατμολεβήτων

•Καλή γνώση υπολογιστή

•Καλή γνώση αγγλικών

Πληροφορίες: ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε. Κεχρινιά Αμφιλοχίας  τηλ. 2642.0.71500

Αποστολή Βιογραφικών: →Με fax στο 2641.0.32266 →Με mail στο easa@easagr.gr και στο koutsoupias@easagr.gr →Απ’ ευθείας στη γραμματεία του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, καθημερινά, από 9:00 έως 14:00.