Ο Σύλλογος «ΝΕΑ ΓΗ» διοργανώνει ευρεία σύσκεψη για τους ΡΟΜΑ

Ο αναπτυξιακός Σύλλογος Αγρινίου «ΝΕΑ ΓΗ», σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου σας προσκαλεί σε μεγάλη συνδιάσκεψη, με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων της δημόσιας ζωής, Εισαγγελίας, Αστυνομικών Διευθύνσεων, Προέδρων Δ.Ε. Αγρινίου, Ποινικολόγων, Πολιτευτών του νομού μας, ως επίσης και ειδικών επί του θέματος.

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή κοινωνικά ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο σύνολό τους, ως επίσης και όρια παρέμβασης για την νομιμότητά των.

Η συνδιάσκεψη θα λάβει χώρα στο Μέγαρο της πρώην Τραπέζης Ελλάδος, στις 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ.