Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Νεοχωρίου

Με τη συνεργασία των αντιδημάρχων Σπ. Καρβέλη και Κ. Ρόμπολα, του προϊσταμένου της Τμήματος Εμπορίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Απ. Γατζούδη, υλοποιήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Νεοχωρίου.

Η μετακίνηση θα ισχύσει εκ περιτροπής ανά 6μηνο λειτουργίας σε συνδυασμό με την αρχική θέση, ενώ πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των μικροπωλητών και παραγωγών.