Οι ανακοινώσεις για την Τριχωνίδα Α.Ε.

Τα ερωτήματα της Παράταξης «Ανυπότακτο Αγρίνιο»

«Το 2006 η «Τριχωνίδα Α.Ε.» υπέβαλε πρόταση στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 3.1. για την Αναβάθμιση στη διαχείριση Κοινών Οικοσυστημάτων, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A – ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ, Κατηγορία Πράξης Δ5: Δράσεις/ έργα διαχείρισης αστικών και αγροτικών λυμάτων σε παράκτιες περιοχές, για την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας.

Στο παραπάνω πλαίσιο,  η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τριχωνίδα Α.Ε, υπέβαλε

πρόταση έργου με τίτλο «BIOUMICA Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας σειράς επεξεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση της οργανικής ουσίας μέσω του compοst».

Το έργο αποσκοπούσε στη δημιουργία «ιεραρχίας» για τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 442/75 σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA στην Ιταλία και την Ελλάδα, καταλήγοντας στη δημιουργία υψηλής ποιότητας compost.

Η πρώτη ύλη για αυτή τη διαδικασία θα αποκτηθεί από τη συλλογή αποβλήτων ζωντανών οργανισμών σε ευαίσθητες περιοχές και η οποία αποτελείται από τα επονομαζόμενα αγροτικά απόβλητα (κόψιμο κλαδιών, κλαδέματα, και υποπροϊόντα της αγροτικής βιομηχανίας).

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιούνταν σε ένα βιο-κοντέινερ υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου κάθε παράμετρος θα βρισκόταν υπό αυστηρό και πλήρη έλεγχο.

Το έργο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές του 2007 και να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008, me προϋπολογισμό 860.000, 00 ευρώ και περιλάμβανε τα ακόλουθα μεγάλα στάδια:

 1. έρευνα για τα οργανικά απόβλητα στην Ιταλία και στην Ελλάδα προκειμένου να προσδιοριστούν ποσοτικά τα αγροτικά απόβλητα σε κάθε περιοχή (Ιανουάριος- Απρίλιος 2007)
 2. Οργάνωση της συλλογής αποβλήτων στις προστατευόμενες περιοχές στην Ιταλία και στην Ελλάδα (Απρίλιος 2007 – Ιούλιος 2007)
 3. Έναρξη της διαδικασίας σε έναν υψηλής τεχνολογίας σταθμό ένα στην Ιταλία και ένα στην Ελλάδα (Απρίλιος 2007 – Αύγουστος 2007).
 4. Εφαρμογή του compost στην Ιταλία και την Ελλάδα σε φάρμες με διαφορετικές καλλιέργειες. (Σεπτέμβριος 2007 – Μάρτιος 2008)
 5. Συγκεκριμένη εκπαίδευση του τοπικού προσωπικού για το διαχωρισμό των αποβλήτων, τη διαδικασία και την εφαρμογή (2 εκπαιδευτικά σεμινάρια Φεβρουάριο 2007 – Απρίλιο 2007, Φεβρουάριο 2008 – Απρίλιο 2008)
 6. Επικοινωνιακή καμπάνια και στρατηγική και διάδοση των αποτελεσμάτων σχετικά με το διαχωρισμό των αποβλήτων, την διαδικασία και την εφαρμογή (καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου).

Το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα αποτελούταν από τον Δήμο του Carovigno, ο οποίος ήταν και ο «συντονιστής εταίρος», τον Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Torre Guaceto, το ιταλικό «Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (CIHEAM – ΙΑΜΒ)», την «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» και το «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

Εξ όσων γνωρίζουμε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου αγοράστηκε ένας κομποστοποιητής jk5100.

 

Πρόσφατα, ο πρόεδρος της «Τριχωνίδα Α.Ε.» και Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ενόψει της κατάρτισης του νέου προγράμματος Leader «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD», το οποίο θα διεκδικήσει η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αναφέρθηκε στις καινοτομίες αλλά και στις προκλήσεις για την εξασφάλιση νέων πόρων κι έδωσε το στίγμα της νέας περιόδου.

Ταυτόχρονα απηύθυνε μήνυμα- κάλεσμα προς τους κατοίκους αλλά και τους φορείς για ενίσχυση της κοινής δράσης προκειμένου να γίνουν στοχευμένες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα προσδώσουν υπεραξία στην περιοχή.

Επειδή πάγια θέση και άποψη μας είναι ότι αυτού του είδους οι αναπτυξιακές εταιρείες λειτουργούν ως εργαλεία κατασπατάλησης σημαντικών δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, με ελάχιστα έως μηδενικά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη, απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα στον σημερινό Δήμαρχο Αγρινίου, αλλά και τους συμμετέχοντας εκείνη την περίοδο (2007 – 2010) στην διοίκηση της εταιρείας και  επικεφαλής των σημερινών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» και «ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΤΏΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΆΣΗ», κ. Παύλο Μοσχολιό και κ. Δημήτρη Τραπεζιώτη, αντίστοιχα:

Ερωτήματα:

 

 1. Που βρίσκεται σήμερα ο κομποστοποιητής που αποκτήθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε ποια τιμή αποκτήθηκε;
 2. Ποια τα στοιχεία της έρευνας για τα ποσοτικά οργανικά απόβλητα της Τριχωνίδας;
 3. Πως οργανώθηκε η συλλογή αποβλήτων στην περιοχή της Τριχωνίδας από τον Απρίλιος του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2007;
 4. Το απέγινε ο υψηλής τεχνολογίας σταθμός ο οποίος σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτούργησε στην περιοχή την ίδια χρονική περίοδο;
 5. Σε ποιες φάρμες της περιοχής με διαφορετικές καλλιέργειες εφαρμόστηκε η κομποστοποίηση από τον Σεπτέμβριος 2007 – Μάρτιος 2008;
 6. Πόσοι εκπαιδευόμενοι από το τοπικό προσωπικό συμμετείχαν στα 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Απρίλιο 2007 και από τον Φεβρουάριο του 2008 έως τον Απρίλιο 2008 και με ποιόν τρόπο αυτοί αξιοποιούνται σήμερα;»

 

Η απάντηση της εταιρείας, όπως διαβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

«δσδσΤο πρόγραμμα BIOUMICA στο πλαίσιο του INTERREG III Ελλάδα – Ιταλία, που υλοποιήθηκε από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κατά τα έτη 2007 και 2008 είχε πιλοτικό χαρακτήρα με σκοπό να δοκιμασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας γραμμής κομποστοποίησης οικιακών αποβλήτων και να καταδειχθεί ο τρόπος εφαρμογής της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 860.000,00€ και για τις δύο χώρες και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ο προϋπολογισμός που αφορούσε την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ήταν 190.000,00€ και περιλάμβανε μια σειρά δράσεις υποστηρικτικές προς τον πιλοτικό χαρακτήρα του προγράμματος όπως προβλέπεται άλλωστε στα διακρατικά προγράμματα αυτού του τύπου.

Από τον προϋπολογισμό που αφορούσε την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ το μεγαλύτερο ποσό δαπανήθηκε για την απόκτηση υψηλής πράγματι τεχνολογίας εξοπλισμού (σταθμού) απαραίτητου για την παραγωγική διαδικασία «κομποστοποίησης», που έλαβε χώρα  κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. Ο συγκεκριμένος «σταθμός» Σουηδικής τεχνολογίας περιλάμβανε τρία μέρη : τον κομποστοποιητή, το σιλό-χοάνη τροφοδοσίας υπολειμμάτων καθώς και το κοντέινερ εγκατάστασης της ανωτέρω γραμμής παραγωγής.

Ο κομποστοποιητής, καθώς και όλος ο σταθμός υψηλής τεχνολογίας μετά το πέρας του προγράμματος παραχωρήθηκε στο Δήμο Αγρινίου και συγκεκριμένα στη Δ/νση περιβάλλοντος , τμήμα καθαριότητας η οποία άλλωστε συμμετείχε και στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Σχετικά με τα στοιχεία της έρευνας για τα οργανικά απόβλητα στην περιοχή της Τριχωνίδας,  στο πλαίσιο του προγράμματος είχε εκπονηθεί σχετική μελέτη – έρευνα η οποία υπάρχει στη διάθεσή σας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής όπου έγινε ανάλυση του κύκλου των αποβλήτων, επειδή οι ποσότητες οργανικής ύλης της αγροτικής δραστηριότητας μπορούσε να επεξεργαστεί με φυσικά μέσα εξαιτίας των αγροτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην περιοχή, κρίθηκε σκόπιμο η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος να γίνει με τα απορρίμματα του αστικού κέντρου της περιοχής (Αγρίνιο), τα οποία δεν επεξεργάζονται, απλά συγκεντρώνονται και μεταφέρονται.

Για το λόγο αυτό καθώς και για μια σειρά από άλλους λόγους σύμφωνα με την μελέτη, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στον αστικό ιστό του Αγρινίου που επίσης αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής της Τριχωνίδας και όχι σε τοπικές φάρμες της περιοχής.

Αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης της συλλογής αποβλήτων, σας αναφέρουμε ότι αυτή διενεργήθηκε βάση σχετικής μελέτης – έρευνας και ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα εξής: περιλάμβανε την τοποθέτηση κάδων σε επιλεγμένα σημεία όπως λαϊκές αγορές , χώροι εστίασης κτλ.

Συμμετείχαν επίσης πιλοτικά και 30 οικογένειες στις οποίες  διανεμήθηκαν ειδικού κάδοι, καθώς και σακούλες απορριμμάτων.

Τέλος είχε λάβει χώρα πρόγραμμα δημοσιοποίησης και εκπαίδευσης, τόσο σε σχολεία, όσο και σε στελέχη της καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου, καθώς και σε προσωπικό – στελέχη της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Φυσικά όλες οι διαδικασίες του ανωτέρω προγράμματος σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του, έγιναν υπό την εποπτεία και την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του INTERREG.

Σας αναφέρουμε επίσης ότι ως φιλοσοφία των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι η πιλοτική εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων και φυσικά η υιοθέτηση μιας τέτοιας διαδικασίας σε καθημερινή παραγωγική βάση αποτελεί αντικείμενο πέρα από το παρόν πρόγραμμα , με άλλους πόρους , με αντίστοιχη βούληση και με φορέα άλλον πέρα από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Παρόλα αυτά είχε προβλεφτεί από το πρόγραμμα η εκπόνηση προμελέτης βιωσιμότητας για την εφαρμογή ενός αντίστοιχου με το πιλοτικό πρόγραμμα για την επεξεργασία αποβλήτων σε όλη την έκταση του Δήμου Αγρινίου και σε καθημερινή παραγωγική διαδικασία. Από την ανάλυση της ανωτέρω προμελέτης που είναι στην διάθεσή σας προκύπτουν ακριβώς τα κόστη, ο εξοπλισμός, τα μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμη μια τέτοια προσπάθεια.

Σχετικά με αναφορές που υπάρχουν στο Δελτίο Τύπου της παράταξης Ανυπότακτο Αγρίνιο, ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες , όπως η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ λειτουργούν ως εργαλεία κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με μηδενικά οφέλη σας αναφέρουμε τα εξής:

Μόνο από το πρόγραμμα προσέγγιση leader της προηγούμενης περιόδου 2007-2014, δημιουργήθηκαν 35 παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, στους τομείς ( μεταποίηση, χώροι εστίασης , μικρές ξενοδοχειακές μονάδες , βιοτεχνίες).

Από την ανωτέρω επενδυτική δραστηριότητα δημιουργήθηκαν 40 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 36 νέες θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ διατηρήθηκαν 23 υφιστάμενες θέσεις. Ο συνολικός δε προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου άγγιξε τα 12.000.000,00€ (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή ) τονώνοντας την τοπική οικονομία (προμηθευτές , πάροχοι υπηρεσιών, κατασκευαστές, εργάτες) σε μια πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ανάλογα και μεγαλύτερα αναμένονται να είναι τα αποτελέσματα από το νέο πρόγραμμα τύπου leader, την διεκδίκηση του οποίου ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κος Γεώργιος Παπαναστασίου.

Για τα αποτελέσματα από το ανωτέρω πρόγραμμα, τα έργα και τις λοιπές δραστηριότητες της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ,  σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, καθώς και σε σχετικό έντυπο που έχουμε εκδώσει».