Επιτροπή για την κοστολόγηση των ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων όρισε ο Ξανθός

Με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, ορίστηκε Επιτροπή με διετή θητεία, η οποία θα κοστολογεί τις ιατρικές και οδοντιατρικές πράξεις.

Ήδη η απόφαση αναρτήθηκε στην Διαύγεια. Αναλυτικά, τα ονόματα της Επιτροπής έχουν ως εξής:

AdTech Ad
1. Νικολάου Χρυσούλα – Ηλιάνα, Αντιπρόεδρο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας του ΕΚΠΑ – Δ/ντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» Νοσοκομείο.

2. Ψαλτάκο Μιχάλη , Ακτινολόγο, Μέλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

3. Υφαντή Γεώργιο, Διευθυντή Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

4. Γιαννάκου Αντωνία, Γενική Διεύθυνση Συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

5. Τζανακάκη Γεωργία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Έργο της Επιτροπής είναι η κοστολόγηση νέων ιατρικών, οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών και φυσικοθεραπευτικών πράξεων, η αναμόρφωση των ήδη κοστολογημένων. Από την Επιτροπή θα ορίζονται ως ειδικοί εισηγητές, εκπρόσωποι της αντίστοιχης Επιστημονικής Εταιρείας και ένας ειδικός σε θέματα κοστολόγησης.

Η Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση, δύναται να ζητά τη γνώμη συναφών υπηρεσιών άλλων υπουργείων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κυρία Νικολάου Χρυσούλα – Ηλιάνα.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Πάτση Μαρία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωματικό μέλος την Κομματά Παναγιώτα, ομοίως.