Βόμβα από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Σύνταξη στα 50 και στους άνδρες με ανήλικο ή ανάπηρο παιδί

Αλλάζουν άρδην τα δεδομένα στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων του Δημοσίου!

Την ανατροπή φέρνει απόφαση του Β τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει το δικαίωμα σε πατέρα ανηλίκου ή ανάπηρου τέκνου ή ανάπηρη σύζυγο που είχε συμπληρώσει την απαραίτητη για θεμελίωση 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας του.

Με στην τρόπο αυτό, όπως αναφέρει το newit.gr, αναρμονίζεται η ελληνική νομική πραγματικότητα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε διατάξει την άρση της διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων στο Δημόσιο.

Η απόφαση σύμφωνα με εκτιμήσεις αφορά χιλιάδες υπαλλήλους και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους άνδρες με ανήλικα τέκνα που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το 2010.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 και υπάρχει ανήλικο τέκνο η «έξοδος» γίνεται στα 52, ενώ το 2012 στα 55 (από το 2013 δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς για γονείς ανηλίκων).

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την επίμαχη απόφασή τους για λόγους συνταγματικής ισότητας (ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων) επέκτειναν το δικαίωμα αυτό των γυναικών και στους άνδρες.

Στην επίμαχη απόφαση επιςημαινεται πωςτο άρθρο 56 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που θεσπίζει το 50ο έτος της ηλικίας για σύνταξη των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67%, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, πρέπει για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων να τύχει εφαρμογής και στους άνδρες υπαλλήλους που είναι στην ίδια κατάσταση, που έχουν δηλαδή ανήλικο τέκνο εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε απο την ΠΟΕΔΗΝ στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών ζητώντας να γίνει άμεσα νόμος του κράτους.