Η ΠΑΣΠ νικήτρια στις φοιτητικές εκλογές στο Αγρίνιο – Διαβάστε τα αποτελέσματα στο sinidisi.gr

Τα αναλυτικά αποτελέσματα και των τριών τμημάτων του Αγρινίου τόσο για τις εκλογές του 2015, όσο και γι αυτές του 2016 έχουν ως εξής:

Διοικ. Επιχ. Αγροτ. Πρ. και Τροφ AEI ΠΑΤΡΩΝ
2016 2015 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 177 – % 251 – % -74 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 168 – % 233 – % -65 0.00%
ΑΚΥΡΑ 9 – % 18 – % -9 0.00%
ΛΕΥΚΑ 2 1.19% 1 0.43% 1 0.76%
ΠΚΣ 3 1.79% 9 3.86% -6 -2.07%
ΔΑΠ 27 16.07% 38 16.31% -11 -0.24%
ΔΑΠ* 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 107 63.69% 149 63.95% -42 -0.26%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 29 17.26% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 36 15.45% -36 -15.45%

 

* Ψηφοδέλτια της ΔΑΠ που ζήτησαν να καταμετρηθούν ξεχωριστά

 

Εκλογές 2016

Διαχείρ. Περιβάλλ. & Φυσ. Πόρ. AEI ΠΑΤΡΩΝ
2016 2015 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 170 – % 163 – % 7 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 160 – % 149 – % 11 0.00%
ΑΚΥΡΑ 10 – % 14 – % -4 0.00%
ΛΕΥΚΑ 3 1.88% 3 2.01% 0 -0.13%
ΠΚΣ 23 14.38% 21 14.09% 2 0.29%
ΔΑΠ 39 24.38% 20 13.42% 19 10.96%
ΔΑΠ* 66 41.25% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 61 40.94% -61 -40.94%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 29 18.13% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 44 29.53% -44 -29.53%

 

* Ψηφοδέλτια της ΔΑΠ που ζήτησαν να καταμετρηθούν ξεχωριστά

 

Εκλογές 2016

Διαχ. Πολιτισμ. Περιβ. & Νέων Τεχν. AEI ΠΑΤΡΩΝ
2016 2015 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 77 – % 70 – % 7 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 72 – % 66 – % 6 0.00%
ΑΚΥΡΑ 5 – % 4 – % 1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 2 2.78% 2 3.03% 0 -0.25%
ΠΚΣ 44 61.11% 37 56.06% 7 5.05%
ΔΑΠ 0 0.00% 8 12.12% -8 -12.12%
ΔΑΠ* 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 26 36.11% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 19 28.79% -19 -28.79%