Πρόσληψη 10 Πυροφυλάκων στο Δήμο Αγρινίου!

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δέκα (10) ατόμων μέχρι δύο (02) μήνες (από 01-07-2016 έως 31-08-2016) από το Δήμο Αγρινίου, και συγκεκριμένα: δέκα (10) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες.

ΑΠΟΦΑΣΗ