Ακόμη στα «χαρτιά» τα δωρεάν online ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ

Προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζει το υπουργείο Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού των ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ τις μονάδες του ΠΕΔΥ και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε εθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα εθνικό σύστημα «κλεισίματος» ραντεβού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), που θα περιλαμβάνει τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (τακτική και ολοήμερη λειτουργία), καθώς και ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ). Μέσω του νέου συστήματος οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου χωρίς χρέωση. Παράλληλα θα εξακολουθήσει να υφίσταται η δυνατότητα «κλεισίματος» ραντεβού μέσω τηλεφώνου με χρέωση.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σύμφωνα με το ίδιο το υπουργεί Υγείας, εδώ και ένα χρόνο έχουν δοθεί οδηγίες, μεταξύ άλλων και στις Υγειονομικές Περιφέρειες, για τις ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν ώστε να εφαρμοστεί το σύστημα της ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικό επίπεδο. Μέσω του συστήματος αυτού οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου χωρίς χρέωση.

Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι πολλές από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. δεν έχουν εφαρμόσει έως σήμερα τις οδηγίες της Εγκυκλίου για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος, παρόλο που είχαν τεθεί και σχετικά χρονοδιαγράμματα. Το υπουργείο Υγείας καλεί με εγκύκλιο του άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του συνόλου των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ.  στο νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού μέσω διαδικτύου χωρίς χρέωση, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.