Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση κλινών στέγασης στο ΤΕΙ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου της 16-5-2016, μετά από πρόταση της παράταξής μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» συζητήθηκε, εκτός ημερήσιας διάταξης η αρνητική εξέλιξη που αφορά την μείωση του προϋπολογισμού και της ενοικίασης κλινών για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. όπως αυτός προσδιορίζεται μέσα απ’ τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιείται σήμερα 17/5 μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και του Προέδρου της κ. Βασίλη Τριανταφύλλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση να ζητήσει την αύξηση των κλινών στέγασης των φοιτητών των σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι για τα έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018 κατά τα πρότυπα και σύμφωνα με το διαγωνισμό που είχε πραγματοποιηθεί πριν δύο (2) χρόνια, ούτως ώστε να μην υπάρξει δραστική μείωση των κλινών στέγασης στο Μεσολόγγι. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό γεγονός, παρ’ όλα αυτά η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι πρέπει να επανέλθουμε με σαφήνεια στο παλαιό καθεστώς ενοικίασης κλινών για το Μεσολόγγι, γιατί διαφορετικά οι εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αρνητικές και στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας.

Οι ερωτήσεις που κατέθεσε η παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι παρακάτω:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των προφορών για την ανάθεση των εργασιών του ΧΥΤΑ; Πότε εκτιμάτε ότι θα τελειώσει η εν λόγω ανάθεση και εκτέλεση του έργου με δεδομένο ότι η εργολαβία κατά πως φαίνεται οδηγείται σε δικαστικές περιπέτειες;
Τι προβλέπει η μελέτη ανάπλασης της Κ. Λάσκαρη στο Αιτωλικό και από ποιος πόρους θα χρηματοδοτηθεί η εν λόγω πεζοδρόμηση – ανάπλαση;
Στις 4-3-2016 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έλαβε ομόφωνη απόφαση για την ταμειακή βεβαίωση ποσού 5.511 ευρώ και την καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων και την άσκηση αγωγής εξώσεως στο Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις τι προτίθεται να πράξει ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο;