Την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων ζητά η ΚΕΔΕ

Την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους, προτείνει η ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ προτείνει την επαναφορά της ρύθμισης του Ν.4321/2015 όπως ακριβώς ίσχυε εξ αρχής χωρίς τις μετέπειτα τροποποιήσεις, και μάλιστα με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή η ρύθμιση να περιλαμβάνει πάσης φύσεως οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων, των οφειλών από εισφορά γής και κάθε είδους προστίμων.

Επίσης προτείνει να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και οφειλών που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση, ακόμη και την ίδια, που για κάποιο τρόπο απωλέσθηκε.

Η ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, τονίζει η ΚΕΔΕ, αφενός θα προσφέρει τη δυνατότητα στους δημότες να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, αφετέρου θα δώσει  στους δήμους την οικονομική ανάσα που τόσο έχουν ανάγκη για να μπορούν να υλοποιούν τις δράσεις τους.

«Οι περικοπές στους θεσμοθετημένους πόρους, σε συνδυασμό με τη διενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλη  μερίδα των δημοτών μας, έχουν πλήξει την οικονομική δυνατότητα που έχει ένας δήμος προκειμένου να επιτελέσει το έργο για το οποίο έχει από το νόμο αρμοδιότητα», τονίζεται στην σχετική εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ. «Λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που απορρέουν από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, συμπληρώνει η Επιτροπή,  εισηγούμαστε πρόταση για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ».