Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 16-5-2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.Αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2.Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
3.Ενημέρωση σχετικά με την αποπεράτωση εγκαταστάσεων στη θέση “ Αγγινάρα ” για την μεταστέγαση των καταπατούντων Ρομά της εισόδου του Αιτωλικού (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
4.Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5.Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Αποκατάστασης στο δρόμο Αγριλιά – Αγ. Γεώργιος ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Αστακού στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020 Δυτική Ελλάδα Π.Δ.Ε. άξονας προτεραιότητας 2 ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με μη διεκδίκηση ακινήτου(Αρχοντικό Ι. Τρικούπη) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.Έγκριση καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
10.Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 239/2015 απόφασής μας (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε Δήμο Μεσολογγίου και σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
15.Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ Κατοχής” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16.Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου βορειοανατολικά της Πύλης για ανάδειξη ιστορικού τείχους Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση εγκαταστάσεων και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου «Βάσω Κατράκη»” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με αιτούμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Ι.Π. Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. ΚΦ 02, ΚΦ 01 & Ο.Τ. ΚΧ 06 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
21.Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τοποθέτηση και καθορισμό θέσεων ειδικών πλαισίων για αγγελτήρια (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
22.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
23.Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
24.Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
25.Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
26.Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
27.Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος