Πως θα γίνει η μοριοδότηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

Πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, θα έχουν οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας, όπως αναφέρει το patras times.gr, οι οποίοι πριν καταθέσουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος για τις εκατοντάδες θέσεις θα πρέπει να ελέγξουν, αν πληρούν τα κριτήρια της μοριοδότησης, ώστε να μην μείνουν στην άκρη οι αιτήσεις τους.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

  • Με βάση τους μήνες ανεργίας, από 60 μήνες και πάνω
  • την εντοπιότητα
  • την οικογενειακή κατάσταση τους
  • αν εργάζεται ο/η σύζυγος
  • οικονομικά κριτήρια
  • την ηλικία
  • αν είναι ΑΜΕΑ.