ΦΠΑ 23% στα ζώντα ζώα και 13% στα σφαγμένα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ ορίζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι, τα σφαγεία και οι κρεοπώλες για την ορθή τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Με ΦΠΑ 23% πρέπει να τιμολογούνται οι πωλήσεις ζώντων ζώων, ενώ με ΦΠΑ 13% πρέπει να χρεώνονται οι παραδόσεις και οι εισαγωγές σφαγμένων ζώων υπό μορφή νωπού ή κατεψυγμένου κρέατος.

Σχετικές διευκρινίσεις για το θέμα αυτό δίδονται με αναλυτική εγκύκλιο που υπέγραψε πρόσφατα και απέστειλε σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.   Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο:

1. O συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται στην παράδοση και εισαγωγή κρέατος είναι ο μειωμένος (13%). Δηλαδή στον μειωμένο συντελεστή 13% κατατάσσονται τα κρέατα των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, πουλερικών και άλλων ζώων, τα οποία διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Κατατάσσονται επίσης ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, όπως και σφάγια αρνιού που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και χωρίς κόκαλα.

2. Επίσης, στον μειωμένο συντελεστή κατατάσσονται και τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, όπως π.χ. το συκώτι, το κεφάλι και τα τεμάχια αυτού, οι πνεύμονες, τα πόδια, η καρδιά, η γλώσσα, τα γλυκάδια κ.λπ.

3. Αντίθετα, η παράδοση και η εισαγωγή ζωντανών ζώων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (23%). Επίσης, στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται και τα έντερα, οι κύστες και τα στομάχια ζώων (ολόκληρα ή σε τεμάχια), είτε είναι βρώσιμα είτε όχι, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κτηνοτρόφος ο οποίος έχει ως δραστηριότητα την εκτροφή ζώων και πωλεί ζωντανά ζώα σε έμπορο κρεάτων επιβάλλει συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, ακόμα και στην περίπτωση που τα ζώα προορίζονται για σφαγή, καθώς δεν επηρεάζει την κατάταξη τους ως ζωντανά ζώα η μετέπειτα χρήση τους από τον αγοραστή. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που κτηνοτρόφος πωλεί ζώντα ζώα σε έμπορο κρεάτων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταφέρονται σε σφαγείο με σκοπό τη σφαγή τους για λογαριασμό του εμπόρου, ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, ο κτηνοτρόφος οφείλει να τιμολογήσει με 23% τα ζώα που πωλεί.

5. Αντίθετα, στην περίπτωση που κατόπιν συμφωνίας, τα ζώντα ζώα μεταφέρονται στο σφαγείο με σκοπό τη σφαγή τους για λογαριασμό του κτηνοτρόφου, ο οποίος επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, και στη συνέχεια παραδίδονται στον έμπορο, ο κτηνοτρόφος οφείλει να τιμολογήσει τα πωληθέντα είδη διακριτά με τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση συντελεστή, ανάλογα με την δασμολογική κλάση στην οποία κατατάσσονται τα είδη αυτά, π.χ. τα βρώσιμα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων με συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, ενώ τα έντερα, οι κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, με συντελεστή Φ.Π.Α. 23%. 6. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες σφαγής των ζώων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.