Συνεργασία του Συμπαραστάτη του Δήμου Αγρινίου με τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου, στα πλαίσια ανάδειξης του θεσμού αλλά και της αμφίδρομης ενημέρωσής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου, απέστειλε έγγραφο προς τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να κληθεί σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου τους καλώντας ταυτόχρονα και κατοίκους των κοινοτήτων τους για να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία του ανεξάρτητου θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Αγρίνιο 22-06-2015

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κων/νος Χειμώνας

Προς

Τις 1) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου

2) Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αγρινίου

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δημοτών σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Αγρινίου, παρακαλώ όπως μας ειδοποιήσετε να παραστούμε σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του συμβουλίου σας.

Επίσης παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε την παρουσία του Συμπαραστάτη του Δημότη στη συνεδρίαση του συμβουλίου σας, προκειμένου να προσέλθουν όσοι Δημότες επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά.