Παρατείνονται οι συμβάσεις εποχικών σε δήμους

Παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις εποχικών εργαζομένων στην καθαριότητα στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών .

Οι προσλήψεις αυτές είχαν γίνει για την αντιμετώπιση «κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την αυτοδίκαιη παράταση με βάση τροπολογία (άρθρο 76), μία από τις πολλές που εντάχθηκαν στον νόμο του υπουργείου Παιδείας για την έρευνα, ο οποίος ψηφίστηκε την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται επί λέξει, «παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».