529.914,04 ευρώ το συνολικό ποσό ένταξης για το Δήμο Μεσολογγίου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» της περιόδου από 1-1-2016 έως 31-12-2016. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου πλέον για το 2016 από εθνικούς πόρους. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του προγράμματος, την ομαλή ροή χρηματοδότησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης εργαζομένων και εμπλεκόμενων φορέων.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου θα λάβει συνολικό ποσό 529.914,04 ευρώ για το 2016 με πρώτη δόση (προκαταβολή) 238.461,32 ευρώ και συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα (10) πρώτων με υψηλό ποσό χρηματοδότησης εκ των 129 φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το Γραφείο Τύπου
του συνδυασμού «Κοινωνία Μπροστά»