ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΜε 82 προτάσεις, ύψους 8,1 εκ. ευρώ, έκλεισε η δράση ενίσχυσης των Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Με 82 προτάσεις, ύψους 8,1 εκ. ευρώ, έκλεισε η δράση ενίσχυσης των Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Με 82 προτάσεις, ύψους 8,1 εκ. ευρώ, έκλεισε η δράση ενίσχυσης των Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Με την υποβολή 82 επενδυτικών προτάσεων που αφορούν και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας έκλεισε η δράση «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και έως τότε κατατέθηκαν 56 αιτήσεις χρηματοδότησης για επενδύσεις στην Αχαΐα, άλλες 12 για την Αιτωλοακαρνανία και 14 για την Ηλεία.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διεκδικούν χρηματοδοτήσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό επενδυτικό τους πρόγραμμα. Αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση, νέων επιχειρήσεων, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργικό χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων, στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προβολή των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδα 2014-2020». Στη συνέχεια θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης για τη χρηματοδότησή τους.

Ο κλάδος των δημιουργικών επιχειρήσεων είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς στη Δυτική Ελλάδα με σοβαρές προοπτικές, σύμφωνα με την χαρτογράφηση που έχει γίνει για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SPARC (Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets).

Με  βάση την ανάλυση και αποτύπωση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατεγράφησαν 41 κωδικοί δραστηριότητας που συνδέονται με τη Δημιουργική Βιομηχανία. Κατά την περίοδο 2011-2016 έχουν αναπτυχθεί 1.241 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες απασχολούν 2.850 εργαζόμενους κι έχουν κύκλο εργασιών 48 εκατ. ευρώ.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr