Αγρίνιο: Πίστωσε το Υπουργείο τα χρήματα του προνοιακού επιδόματος

Συνολικό ποσό 113.352.861,70 ευρώ κατανέμει το ΥΠΕΣΔΑ στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2016 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄), με κονδύλια από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016.