Πότε ξεκινούν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α΄ Δημοτικού

Αλλάζει ο χρόνος εγγραφής για τα πρωτάκια των νηπιαγωγείων και των δημοτικών από την σχολική χρονιά 2017-2018 με διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο για την Έρευνα.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού το 2017-2018, οι εγγραφές θα γίνουν αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου. Με δεδομένο ότι τα σχολεία ανοίγουν μετά τις πασχαλινές διακοπές στις 9 Μαΐου, απομένουν για τις εγγραφές μόνο έντεκα ημέρες ή για την ακρίβεια δύο εβδομάδες (9 εργάσιμες ημέρες).

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να είναι δυνατή η κάλυψή τους κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.