Δυτική Ελλάδα: Δόθηκε παράταση για την πληρωμή εισφορών A’ εξαμήνου στο ΤΣΜΕΔΕ

«Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13-04-2016 του ΕΤΑΑ.»

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΤΣΜΕΔΕ, προς γνώση των ασφαλισμένων του, τονίζοντας  παράλληλα ότι «το ΤΣΜΕΔΕ έχει ζητήσει από το ΕΤΑΑ τη συνέχιση της ρύθμισης του καταργημένου Ν.4331 (διετής αναστολή των αυξήσεων) και εκκρεμεί η απόφαση του ΕΤΑΑ καθώς και η τοποθέτηση του Υπουργείου δια των εκπροσώπων του.»