Το καλοκαίρι θα κατασκευασθεί ο κόμβος πρόσβασης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Πλευρώνας

Μια μεγάλη εκκρεμότητα στα αρχαιολογικά πράγματα της πόλης, είναι η  δυσκολία πρόσβασης και επίσκεψης στον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας , από την παλαιά Εθνική οδό, που  υπάρχει και κίνδυνος  δημιουργίας ατυχημάτων. Ως  γνωστό, οι εργασίες ανάδειξής του  χώρου. έχουν ολοκληρωθεί.

Η Αρχαιολογική-Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, από πενταετίας με  επιστολές της προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επεσήμανε το μεγάλο αυτό πρόβλημα, χωρίς ανταπόκριση με αιτιολογικό την έλλειψη χρημάτων. Τον Νοέμβριο του 2015, με νεώτερη  επιστολή προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της επανήλθε στο πρόβλημα αυτό και ζήτησε την επανεξέταση του θέματος. Υστερα από παρέμβαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Αιτωλ/νίας κυρίας Χριστίνας Σταρακά, το θέμα συζητήθηκε στο  Περιφερειακό Συμβούλιο που εξέτασε την πορεία της Ιόνιας Οδού και απεφασίσθηκε το έργο αυτό να ενταχθεί στις συμβατικές υποχρεώ σεις της εταιρείας ΤΕΡΝΑ που κατασκευάζει την Ιόνια Οδό και η ολοκλήρωσή του να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια και του υπόλοιπου έργου. Σχετική απαντητική επιστολή έλαβε η Εταιρεία μας από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλ/νίας.

Την 5/4/2016, εκπρόσωποί μας, επισκέφθηκαν το Εργοτάξιο της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ στον Εύηνο και ζήτησαν πληροφορίες για την πορεία του υπόψη έργου πρόσβασης στην αρχαία Πλευρώνα. Ο υπεύθυνος του Εργοταξίου, μας επιβεβαίωσε  το γεγονός ότι η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου πρόσβασης στην αρχαία Πλευρώνα από την παλαιά Εθνική οδό, έχει ενταχθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της ΤΕΡΝΑ που κατασκευάζει την Ιόνια Οδό. Επίσης, ότι η παλαιά μελέτη του έργου έχει σταλεί στην Αθήνα για διόρθωση, συμπλήρωση κ.λ.π. και το έργο έχει προγραμματισθεί να εκτελεσθεί το καλοκαίρι.

Ετσι μια σημαντική πολιτιστική εκκρεμότητα δεκαετιών για την πόλη ,πήρε τον δρόμο τακτοποίησής της και σύντομα ο κόμβος προς την αρχαία Πλευρώνα θα έχει ολοκληρωθεί και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και η αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ—ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ