Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου την Δευτέρα 18-4-2016 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/ ώστε να διεξαχθούν:

  1. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
  2. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

(Η Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν των από 04.04.2016 έγγραφων παραιτήσεων όλων των αναπληρωματικών μελών τους).