Επίσκεψη Ηρακλή Ρούπα στον Αντινομάρχη Ανάπτυξης Γιώργο Αγγελόπουλο

Αντικείμενο συζήτησης η πρόταση της Περιφέρειας για ίδρυση και λειτουργία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης

Με τον Αντιπεριφερειάρχη έγινε  συζήτηση στην βάση μίας ειλικρινούς ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα ανάπτυξης του Νομού.

Η συνάντηση είχε ως σημείο αναφοράς της συζήτησης την πρόταση της Περιφέρειας για ίδρυση και λειτουργία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση που όμως απαιτεί κατανόηση από όλους και κυρίως ειλικρινή διάθεση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συζητήσαμε και άλλα θέματα καθώς και την συμβολή της λειτουργίας των λιμένων στην ανάπτυξης του Νομού. Στα πλαίσια αυτά έθεσα το θέμα της χρηματοδότησης του Εμπορικού λιμένα της Πάτρας καθώς και την προοπτική επέκτασης του λιμένα Αιγίου.

Ο ρόλος διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την χώρα –μία έννοια που έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια χωρίς ουσία όμως- απαιτεί συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων από την βάση επίβλεψης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Κάθε Περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Βασική αιτία που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά ένα εξειδικευμένο πλάνο ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα εξέθεσα στον Αντιπεριφερειάρχη εναλλακτικές προτάσεις που εχω επεξεργασθεί χρηματοδότησης και ανάδειξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητα,ς καθώς και ειδικού σκοπού αναπτυξιακά ομόλογα όπως διαδημοτικά ή ακόμα και διαπεριφερειακά.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει στην βάση κεντρικού σχεδιασμού να αναδειχθούν τα θετικά σημεία κάθε περιφέρειας και τότε να ακολουθήσει η στόχευση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Αυτός είναι και από τους βασικούς λόγους που τα ΕΣΠΑ δεν είχαν και δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν κάτι περισσότερο από βραχυπρόθεσμη αναπτυξιακή ενίσχυση.

Για τους αναπτυξιακούς νόμους βέβαια ούτε λόγος να γίνεται καθώς παρά τις εξαγγελίες του κου Σταθάκη ακόμα αναμένουμε την παράταση του προηγούμενου χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε πότε θα «εμφανισθεί» ο νέος.

Εν τω μεταξύ χάνονται επενδύσεις και κατά συνέπεια εν δυνάμει θέσεις εργασίας που τόσο έχει ανάγκη ο Νομός μας.Η διάθεση υπάρχει και σίγουρα η δυνατότητα σχεδιασμού, εφόσον ξεφύγουμε από το πεδίο προτάσεων επί χάρτου και κάποιων οικονομικών μελετών.

Η κατανομή σε ομάδες εργασίες (task forces) με συντονιστές και με κάθετη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι δυνατόν να αναδείξει την πραγματική προοπτική του σχεδίου καθώς και την πιθανότητα επιτυχίας.

Για να μην μείνει ως άλλο ένα σχέδιο επί χ άρτου.  Για να πετύχει όμως η νέα πρόταση της Περιφέρειας απαιτείται άμεση ενεργοποίηση .

Αν πετύχει δε το εγχείρημα θα ήταν δυνατόν να απεγκλωβίσει κονδύλια και σχεδιαστική βάση για άλλα προγράμματα καινοτόμου ανάπτυξης και γρήγορης δημιουργίας θέσεων εργασίας.