ΕΚΑΣ: “Ξαφνικός θάνατος” για χιλιάδες δικαιούχους

Ως τώρα γνωρίζαμε ότι χάνουν το ΕΚΑΣ το 2017 οι δύο στους δέκα δικαιούχους, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν, η μείωση των δικαιούχων θα γίνει πιο γρήγορα έτσι ώστε η κυβέρνηση να εξοικονομήσει περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση το αρχικό σενάριο οι δικαιούχοι θα μειώνονταν κατά 20% το 2017, κατά 40% το 2018 και κατά 40% το 2019, τώρα και με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν υπάρχουν νέα σενάρια:

Το πρώτο σενάριο προβλέπει μείωση των δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος κατά 20% το 2017, κατά 50% το 2018 και κατά 30% το 2019.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μείωση των δικαιούχων του κατά 20% το 2017, κατά 70% το 2018 και κατά 10% το 2019.
Πηγή capital.gr