ΚΕΔΔΥ Αιτ/νιας: Προγραμμα ευαισθητοποίησης για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και έχει την  έδρα του στην πρωτεύουσα του  Νομού μας, το  Μεσολόγγι. Έχει ως έργο του την αξιολόγηση και υποστήριξη (εκπαιδευτική, ψυχολογική και λογοθεραπευτική) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των τριών βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης (προσχολικής – πρωτοβάθμιας –δευτεροβάθμιας), του συνόλου των σχολικών μονάδων του Νομού, καθώς επίσης και τη συμβουλευτική υποστήριξη των γονιών των μαθητών. Αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη  δημόσια  υπηρεσία  επιφορτισμένη  με αυτό το έργο και μέχρι σήμερα έχει αξιολογήσει πάνω από 3500 μαθητές.
Το ΚΕΔΔΥ εκτός των παραπάνω υπηρεσιών ξεκίνησε την υλοποίηση βιωματικών παρεμβάσεων σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων και σε μαθητές Γυμνασίου με θέμα τους κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε από  την επιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ και έχει ως στόχο στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, τη μετάδoση στρατηγικών ασφαλούς πλοήγησης και στην προετοιμασία των παιδιών ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εγκαίρως τους κινδύνους του παγκόσμιου ιστού.
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου και 1 Απριλίου μέλη της διεπιστημονικής του ομάδας του ΚΕΔΔΥ επισκέφθηκαν το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και το Δημοτικό Σχολείο  Πενταλόφου  για να υλοποιήσουν τη βιωματική παρέμβαση για τους κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου και την ενημέρωση των μαθητών Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις για τις μεθόδους ασφαλούς πλοήγησης.
Συγκεκριμένα, η παρέμβαση περιλάμβανε τέσσερις φάσεις: (1) βιωματικές ασκήσεις γνωριμίας, (2) δημιουργία υποομάδων όπου διερευνήθηκε το θέμα ασφάλεια-μη ασφάλεια με σκοπό να συλλεχθούν οι συνθήκες ασφάλειας και κινδύνου από την καθημερινότητα των παιδιών, (3) παρουσίαση ιστορίας με πρωταγωνιστή ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της απερίσκεπτης χρήσης του διαδικτύου και (4) κλείνοντας τονίσαμε ότι όπως στην  ζωή μας υπάρχουν οι συνθήκες ασφάλειας και ανασφάλειας, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον κυβερνοχώρο.
Ο κεντρικός άξονας της παρέμβασης ήταν να προσκαλέσει τους μαθητές να διερευνήσουν τις συνθήκες ασφάλειας και μη ασφάλειας στην καθημερινότητά τους, τοποθετώντας τες στη συνέχεια, αναλογικά, από την πραγματική ζωή στο διαδικτυακό κόσμο. Οι αντιδράσεις των παιδιών στα βιωματικά παιχνίδια και στις ιστορίες περιπτώσεων που εξιστόρησαν οι συντονιστές της δράσης ήταν εντυπωσιακές, γεμάτες ενθουσιασμό και παραγωγική αλληλεπίδραση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
Αν. Πρ/νος ΚΕΔΔΥ