Συνεχίζονται τα προβλήματα με την αποζημίωση των δικαιούχων από τις απαλλοτριώσεις του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορρά – Νότου»

«Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Κωνσταντίνου Καραγκούνη, έδωσε με έγγραφό του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις απαλλοτριώσεις του έργου «Οδική σύνδεση περιοχής Ακτίου με το Δυτικό άξονα Βορρά – Νότου».

 

Συγκεκριμένα, ο κος  Σπίρτζης παραπέμποντας σε σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ- Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, ενημέρωσε ότι καταβλήθηκαν στους φερόμενους ιδιοκτήτες τα προβλεπόμενα ποσά για κάθε προηγούμενο έτος εκτός του τελευταίου, λόγω καθυστέρησης, εξαιτίας της αλλαγής διαδικασίας πληρωμής τους με την κατάργηση των υπολόγων και την πληρωμή τους από την Δ.Ο.Δ του ίδιου Υπουργείου.

 

Δεδομένου ότι, με νεότερη πρόταση της αρμόδιας Δ/νσης Δ.Ο.Δ, ορίστηκε εκ νέου Υπόλογος από το ΤΚΕ Πρέβεζας για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους των αποζημιώσεων από επιτάξεις του έργου «οδική Σύνδεση Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου», ο κ. Καραγκούνης από την πλευρά του θα πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε το Υπουργείο να τηρήσει τη δέσμευσή του και η πληρωμή στους δικαιούχους να γίνει άμεσα».