ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ξένο Fund θα κυνηγήσει τους Πατρινούς που χρωστάνε 72 εκατ. ευρώ! Εκχωρήθηκε στην PQH η εκκαθάριση

Ειδικό εκκαθαριστή για το σύνολο των bad banks μεταξύ αυτών και την Αχαϊκή Τράπεζα όρισε η Τράπεζα της Ελλάδος μετά τη διενέργεια ειδικού διαγωνισμού. Η Αχαϊκή όπβς και άλλες τράπεζες εκχωρείται στον ξένο εκκαθαριστή PQH Α.Ε. με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ο εκκαθαριστής θα προσπάθήσει να εισπράξει οφειλές 72 εκατομμυρίων ευρώ από δάνεια. Μέσω της διαδικασίας, σε δύο μήνες περίπου, η συγκεκριμένη εταιρεία θα πουλήσει τα κόκκινα δάνεια σε μία προσπάθεια να εισοπράξει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί. Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Φλωράτος δήλωσε πως είναι δύσκολη η διαδικασία πώλησης δανείων και το πιθανότερο είναι το σενάριο να παραμείνει ως έχει η διαδικασία εκκαθάρισης αλλά με κεντρικό έλεγχο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων και συγχρόνως διατηρείται η νομική αυτοτέλειά τους και η έννομη θέση των πιστωτών του καθενός πιστωτικού ιδρύματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, συνεχίζει αδιαλείπτως το εποπτικό της έργο, που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τράπεζα επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και στην τήρηση του νόμου και των σχετικών αποφάσεών της.

Τεχνογνωσία
Οι μέτοχοι της εταιρείας που αναλαμβάνει την ειδική διαχείριση διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα αυτά. Εκτός της PwC η ταυτότητα της οποίας είναι απολύτως γνωστή ιδιαίτερα σε θέματα ελέγχου, η Qualco είναι εταιρεία συστημάτων πληροφορικής και μπορεί να διαχειριστεί πλατφόρμες βάσεων δεδομένων, ενώ η σουηδική Hoist κατέχει ηγετικό ρόλο στις συνεργασίες με τράπεζες διεθνώς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Η έδρα της τελευταίας είναι στη Σουηδία και εκεί διαθέτει και άδεια τράπεζας. Εκτός της Σουηδίας, η Hoist έχει παρουσία σε Γερμανία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

14 τράπεζες
Κάτω από την ομπρέλα του καινούργιου εκκαθαριστή θα βρεθούν 14 bad banks με συνολικό ενεργητικό να πλησιάζει τα 10 δισ. ευρώ και για την ακρίβεια 9,6 δισ.

Η διεθνής κοινοπραξία δεν θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών, αλλά θέτει ως στόχο, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων. Στην πορεία, ωστόσο, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές, θα εξεταστεί και η αγορά προβληματικών δανείων.

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών περιλαμβάνει τα «κακά» δάνεια των τραπεζών ΑΤΕ Βank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και των συνεταιριστικών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε στα τέλη του 2015 όταν απέτυχε να καλύψει την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Επαγγελματίες
Η ομογενοποίηση της εκκαθάρισης των bad banks από επαγγελματίες με διεθνή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εκτιμάται πως θα προσδώσει καλύτερα αποτελέσματα.

• Στα 9 δισ. ευρώ
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

dete.gr