Το Αγρίνιο άνοιξε τον δρόμο της δικαίωσης για χιλιάδες δανειολήπτες

Ο Δικηγόρος της 45χρονης δανειολήπτριας που «πάγωσε» το χρέος της από το Ειρηνοδικείο μιλάει στη «Σ»

 

Το Αγρίνιο άνοιξε τον δρόμο της δικαίωσης για χιλιάδες δανειολήπτες

 

Η απόφαση κάνει το γύρο της Ελλάδας δημιουργώντας δεδικασμένο

 

 

Το γύρο της Ελλάδας έχει κάνει η απόφαση – σταθμός που ελήφθη προ ημερών από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου για μια 45χρονη δανειολήπτρια, βάση της οποίας το δικαστήριο «πάγωσε» για ενάμιση σχεδόν χρόνο χρέος 20.000 ευρώ από τραπεζικό δάνειο που της χορηγήθηκε προ 8ετίας, «επιτρέποντας» μάλιστα να διαγραφεί η οφειλή, εφόσον δεν αλλάξουν μέχρι τότε τα περιουσιακά δεδομένα της δανειολήπτριας! Το θέμα παρουσίασε η «Σ» την Τρίτη. Το πλέον σημαντικό της δικαστικής απόφασης είναι ότι επί της ουσίας δημιουργεί δεδικασμένο, που σε αντίστοιχες περιπτώσεις και με τον κατάλληλο νομικό χειρισμό του νόμου Κατσέλη θα ωφελήσει αρκετούς δανειολήπτες.

Ο δικηγόρος που πέτυχε την έκδοση της απόφασης, Παρασκευάς Τσίντζιρας μιλώντας στην «Σ» επισήμανε πως «με την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγρινίου, εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά πανελλαδικά η διάταξη του άρθρου 5α του ν. 3869/2010 για την ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών, η οποία προστέθηκε με το ν.4336/2015 και ισχύει από τον Αύγουστο του 2015. Στην προκειμένη περίπτωση, η οφειλέτης έπρεπε, μετά από συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης είτε του άρθρου 4 είτε του άρθρου 5α του Ν. 3869/2010, να επιλέξει τη καλύτερη και αποδοτικότερη γι’ αυτήν λύση. Επελέγη να προχωρήσει με την κατάθεση αίτησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 5α , αχαρτογράφητου ακόμη καθώς ήταν η πρώτη αίτηση που κατατέθηκε πανελλαδικώς και παρά την σχετική αβεβαιότητα που προκαλεί η παντελής έλλειψη νομολογίας για το ζήτημα αυτό, διότι η διάταξη του 5α παρουσιάζει τα εξής συγκριτικά πλεονεκτήματα :

Η διαδικασία της αίτησης του άρθρ.5α ν.3869/2010 είναι μία ταχεία διαδικασία με την οποία ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το σύνολο των οφειλών του και τα χρέη του διαγράφονται οριστικά μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ 2 ετών. Ενώ, οι υποθέσεις που εισάγονται με τη ακολουθούμενη μέχρι στιγμής διάταξη του άρθρ.4 του ιδίου νόμου, οδηγούν σε μερική ή ολική (σε σπάνιες περιπτώσεις) διαγραφή χρεών σε χρονικό διάστημα ανώτερο ακόμη και των 6 ετών.

Η διαδικασία του 5α υποχρεώνει το Δικαστή, μετά τη διαπίστωση συνδρομής των σωρευτικά αναφερομένων στο νόμο προϋποθέσεων, να εκδώσει απόφαση που απαλλάσσει το δανειολήπτη-αιτούντα από την καταβολή οποιασδήποτε δόσης για χρονικό διάστημα 18 μηνών και την αναστολή οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη, μετά δε την παρέλευση της 18μηνης δοκιμασίας, ακολουθεί διαπιστωτική απόφαση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, που διαγράφει ολικά το σύνολο των χρεών του δανειολήπτη. Αντιθέτως, με την κλασσική διαδικασία του άρθρ.4 ορίζεται αρχικώς ημερομηνία επικύρωσης του σχεδίου διευθέτησης οφειλών κατά την οποία ο Ειρηνοδίκης ορίζει τη μηνιαία καταβολή δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως και ακολούθως, δίνεται η διακριτική ευχέρεια στο Δικαστή, κατά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως να ρυθμίσει τις οφειλές επιβάλλοντας δόσεις για χρονικό διάστημα 3 ετών. Εννοείται, ότι και με αυτήν την διαδικασία ο οφειλέτης, μετά την τήρηση της 3ετούς ρύθμισης που του επέβαλλε το Δικαστήριο με την οριστική απόφαση, υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου αίτηση για την οριστική διαγραφή του υπολοίπου των χρεών του.

Με την αίτηση του 5α ο δανειολήπτης δεν προτείνει σχέδιο διευθέτησης οφειλών, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλές του, αλλά ζητά απευθείας την προσωρινή απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής δόσεων για διάστημα 18 μηνών, προκειμένου στη συνέχεια να αιτηθεί εκ νέου την ολική διαγραφή των χρεών του.

 

Η υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγρινίου δέχτηκε εξ ολοκλήρου την αίτηση της δανειολήπτριας και διέταξε την προσωρινή απαλλαγή της για τα χρέη της προς την καθ ής πιστώτρια για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η δανειολήπτρια έχει υποχρέωση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των 18 μηνών να ενημερώνει το φάκελό της που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να καταθέτει έγγραφα για κάθε προσωπική, οικογενειακή ή περιουσιακή μεταβολή. Ακολούθως, μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου των 18 μηνών και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις του νόμου θα ζητήσει με αίτησή της στο Ειρηνοδικείο και θα πετύχει την οριστική ολική διαγραφή των χρεών! Πρόκειται για μία άνεργη γυναίκα 45 ετών, με περιουσία συνολικής αξίας κάτω των 1.000 ευρώ [αυτοκίνητο αξίας 100 € και καταθέσεις 630 €], η οποία διατηρούσε περίπτερο μέχρι το έτος 2010 και λόγω της ραγδαίας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρας μας και έχει πλήξει ιδιαιτέρως τις μικρές επιχειρήσεις, αναγκάστηκε να κάνει παύση εργασιών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις.

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να κατατεθεί η αίτησή της εγκαίρως ώστε το χρέος κατά την κατάθεση της αίτησης να μην ξεπεράσει (λόγω τόκων) το όριο των 20.000 ευρώ που θα σήμαινε και την απώλεια του δικαιώματος της να αξιώσει τη διαγραφή των οφειλών της με την υπαγωγή της στο συγκεκριμένο ευνοϊκό άρθρο 5α ν.3869/2010. Επιπλέον, το γεγονός ότι η αίτηση κατατέθηκε πριν την 1-1-2016 διευκόλυνε τη δανειολήπτρια έτι περαιτέρω, καθώς δε χρειαζόταν να συντρέχει στο πρόσωπό της η προϋπόθεση του συνεργάσιμου δανειολήπτη, της οποίας το περιεχόμενο είναι ακόμη θολό και δυσνόητο καθότι δεν έχει διαμορφωθεί έως τώρα σχετική νομολογία που να αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του όρου αυτού. Τούτο δε σημαίνει ότι αντίστοιχες αιτήσεις δεν μπορούν να κατατίθενται και μετά την 1-1-2016, όμως σε αυτές πρέπει να συντρέχει επιπλέον μία προϋπόθεση, αυτή του συνεργάσιμου δανειολήπτη».

Πέραν του Αγρινιώτη δικηγόρου , την ικανοποίησή του για την συγκεκριμένη απόφαση εξέφρασε μιλώντας στη «Σ» και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος ανέφερε ότι «πρόκειται για απόφαση που κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και καλούμε και άλλους δανειολήπτες να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για να δικαιωθούν, αφού πρώτα συμβουλευτούν εμάς, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να αποφύγουν ενδεχόμενες παγίδες».

 

Κων/νος Χονδρός