Ιάσονας Φωτήλας: «Παράνομη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

Την αδυναμία λειτουργίας του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει με ερώτηση του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Όπως καταγγέλλεται, εδώ και περίπου ένα έτος έχουν παραιτηθεί όλα τα μέλη του Συμβουλίου, πλην δύο, αλλά το Υπουργείο αμελεί να προβεί στις σύμφωνες με τη νομοθεσία ενέργειες για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων του από τη Σύγκλητο. Επίσης, ελλείψει του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος των Τ.Ε.Ι. παρανόμως ο ίδιος ενέκρινε τον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αναπληρωτή Προέδρου ΕΛΚΕ. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός για ποιο λόγο κωλυσιεργεί στην ανάδειξη νέου Συμβουλίου και σε ποιες ενέργειες θα προβεί όσον αφορά στον παράνομο ορισμό των αναπληρωτών Προέδρων, καθώς και στις πράξεις που αυτοί έχουν ήδη υπογράψει.