Σήμερα το απόγευμα η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων της τοπικής ΝΔ

Στις  24/3/2015, ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της ΝΟΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, συνεδρίασε η ΝΕΦΕ Αιτωλοακαρνανίας όπως προβλέπεται από την Βασική Εγκύκλιο για την διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2016.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη εγκύκλιο, η ΝΕΦΕ θα αναρτήσει τους επίσημους καταλόγους και πίνακες υποψηφιοτήτων, την Δευτέρα 28/3/2016 και ώρα 20:00, αφού θα έχει αποφασίσει επί των τυχών ενστάσεων ή προσφυγών.