Ενός λεπτού σιγή στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγρινίου για τα θύματα των Βρυξελλών

Ενός λεπτού σιγή στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγρινίου για τα θύματα των Βρυξελλών από την τρομοκρατία.