Εκκενώνεται με απόφαση Δημάρχου η Κλεπά Ναυπακτίας (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                         Ναύπακτος 24-03-2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          Αριθ.Πρωτ: 6689

Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλλα 37                              

Ναύπακτος τ.κ. 303 00                                        

Τηλ.: 26343 60102                                  

FAX: 26343 60116

e-mail: info@nafpaktos.gr

                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                           Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

                                                                 ΚΟΙΝ: 1.Μ.Μ.Ε.

                                                                             2.Τ.Κ. Κλεπάς

  1. Α.Τ. Ναυπάκτου
  2. Α.Δ. Αιτωλίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4249/2014 και μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Ναυπακτίας, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο του κατολισθητικού φαινομένου και την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του  και με βάση  το Αριθ. Πρωτ: 1016/24-03-2016 έγγραφο του ΙΓΜΕ, που προέκυψε από την αξιολόγηση των μετρήσεων στις γεωτρήσεις και σε συνδυασμό με τις επικρατούσες σήμερα καιρικές συνθήκες,

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Τη μη παραμονή στις οικίες και το κατάστημα περιμετρικά της πλατείας μέχρι τη θέση της γεώτρησης που εκτελέστηκε πάνω από την κεντρική πλατεία (Γ4).

  1. Την αυξημένη επαγρύπνηση και παρακολούθηση τυχόν νέων εδαφικών ρωγματώσεων, μέχρι την επαναξιολόγηση των φαινομένων, μετά από νέα μέτρηση των αποκλίσεων στις γεωτρήσεις (Γ3 και Γ4) και

3.Τη διακοπή της κυκλοφορίας στην 25η Επαρχιακή οδό στο τμήμα εντός της Τ.Κ. Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα από το Γήπεδο πριν τον οικισμό, μέχρι το «Μέγα Ρέμα».

 

                                                                                      

                                                                              Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

 

                                                                             Παναγιώτης Λουκόπουλος