Αγρίνιο: «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα αρχαία θέατρα»

Οι  μαθητές  του  3ου  Γυμνασίου  με  τον  Δ/ντή  τους κ. Αδάμη

Ευθύμιο  και  την  κα  Γιοπάνου  Ειρήνη  ανέλαβαν  να  υλοποιήσουν

την  δράση  «Οι  μαθητές  μας  ξεναγούν  στα  αρχαία  θέατρα».

Στο  πλαίσιο  της  δράσης  οι  μαθητές  επέλεξαν  να  παρουσιάσουν  το

αρχαίο  θέατρο  της  Στράτου, το  οποίο επισκέφτηκαν  προκειμένου να

το  μελετήσουν  από  κοντά  και  να  γνωρίσουν  τα  επιμέρους

αρχιτεκτονικά  του  στοιχεία.

Δημιουργήθηκαν  τρεις  ομάδες  μαθητών  οι  οποίες  έκαναν  μετρήσεις

στο  κοίλο, στην  ορχήστρα  και  στη  σκηνή, κατέγραψαν τις

παρατηρήσεις  τους  και  γύρισαν  σκηνές  προκειμένου  να

δημιουργήσουν  ολιγόλεπτο  βίντεο  που  θα  καταθέσουν  στην ΕΡΤ.

 

Το  3ο Γυμνάσιο  Αγρινίου, το σχολικό  έτος  2015-2016, υλοποιεί

επίσης  το  πολιτιστικό  πρόγραμμα «Μαθαίνω το αρχαίο θέατρο ως

αρχιτεκτονικό  περιβάλλον  και  ως  πολιτιστική  πραγματικότητα –

Υλοποιώ  μια  δράση», τον σχεδιασμό  του  οποίου  ανέλαβαν  επίσης  η

ίδια  ομάδα, ο κ.  Αδάμης  Ευθύμιος, η  κα Γιοπάνου Ειρήνη  και  οι

μαθητές  του  Γ2.

Ο σχεδιασμός  του  προγράμματος  προβλέπει  τη  βιωματική  επαφή

των μαθητών με  το  χώρο του  αρχαίου  θεάτρου  και  την  μεταφορά

της  εμπειρίας  τους  στην  μαθητική  κοινότητα.