Κάρτα σίτισης: Οι ημερομηνίες της νέας πληρωμής

Εγκρίθηκε η πληρωμή για την κάρτα σίτισης αλληλεγγύης με την 9η δόση η οποία θα δοθεί στις 24/3 σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν τα dikaiologitika.gr

Το Υπουργείο Εργασίας ενέκρινε τη μεταφορά πίστωσης 17.341.160,00€ (δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ) ως ένατη δόση, προκειμένου να προχωρήσει η φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 147.967 (Valeur πίστωσης : 24.03.2016).

Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται 2.657 δικαιούχοι, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί έως σήμερα από τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής Κρίσης της Κ.Υ.Α. (υπ’αρ.13 και 14 σχετ.), οι οποίοι με την παρούσα θα λάβουν τρεις δόσεις της επιδότησης (έβδομη, όγδοη και ένατη δόση). Επιπροσθέτως για την φόρτιση των καρτών Αλληλεγγύης από την Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα χρεώσει το Λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» και θα πιστώσει την Εθνική Τράπεζα με έμβασμα [BIC  ETHNGRAA]  στο λογαριασμό [ΙΒΑΝ] GR1501107030000070321557376 «Εισπράξεις Τρίτων για Απόδοση» [Εναλλακτική επωνυμία : ΦΟΡΤΙΣ. PREPAID ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓ.] Συνεχίζεται ή όχι η Κάρτα Αλληλεγγύης σίτισης; – Αναζητούνται κονδύλια Προς αναζήτηση κονδυλίων για να καταστεί εφικτή μια ολιγόμηνη επέκταση της επιδότησης σίτισης, βρίσκεται το υπουργείο Εργασίας.

Η συγκεκριμένη παροχή, που μέσω της Κάρτας Αλληλεγγύης, χορηγήθηκε τον Φεβρουάριο σε 147.981 δικαιούχους, ολοκληρώνεται στα τέλη του τρέχοντος μήνα, με την καταβολή της 9ης και τελευταίας δόσης.

Οι επικεφαλής Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, έχουν εκφράσει την επιθυμία να επεκταθεί η συγκεκριμένη επιδότηση για τουλάχιστον άλλους 3 μήνες, στους ίδιους δικαιούχους, χωρίς την υποβολή νέων δικαιολογητικών. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο και με δεδομένο ότι η μηνιαία καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος ανέρχεται περίπου στα 17,5 εκατ ευρώ, απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια ύψους περίπου 50 – 60 εκατ ευρώ, που ακόμα αναζητούνται.

Στις προθέσεις του υπουργείου είναι, σε δεύτερη φάση, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος επέκτασης της επιδότησης σίτισης, να ξεκινήσει εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών, ώστε να γίνει επικαιροποίηση του μητρώου δικαιούχων, με την προσθήκη ενδεχομένως και νέων, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Στόχος είναι να ξεκινήσει αμέσως μετά, νέα διαδικασία επιδότησης, για την οποία όμως δεν έχει καθοριστεί ακόμα ούτε η χρονική διάρκειά της, ούτε το ύψος της μηνιαίας στήριξης προς τους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή της μορφή, η επιδότηση σίτισης, που χορηγείται μέσω της Κάρτας Αλληλεγγύης, προσφέρει στους δικαιούχους, οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ποσό από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το εισόδημα που έχουν δηλώσει.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν πολύ μεγάλη, αφού αφενός στηρίχθηκαν νοικοκυριά χωρίς πόρους, αφετέρου τα ποσά που εκταμιεύθηκαν από την Κάρτα Αλληλεγγύης, βοήθησαν σημαντικά την τοπική οικονομία, μέσω των αγορών που έγιναν σε είδη πρώτης ανάγκης (πχ τρόφιμα, είδη καθαριότητας, ρούχα κλπ).

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, διαπίστωσαν τις θετικές επιδράσεις της συγκεκριμένης προσπάθειας και γι’ αυτό βρίσκονται προς αναζήτηση πρόσθετων κονδυλίων, έτσι ώστε να συνεχιστεί περαιτέρω. Αξίζει να επισημανθεί ότι λόγω της επιτυχίας της Κάρτας Αλληλεγγύης, αποφασίστηκε πρόσφατα να επεκταθεί η χρήση της και να μπορούν οι κάτοχοί της, να επισκέπτονται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

www.dikaiologitika.gr